گزارش نیم سال اول سال نود و هشت

گزارش نیمسال اول سال نود و هشت

نظام آموزشی سیستم جالبی دارد، به فرض میان ترم نوعی امتحان از چیزهایی جدیدی که یاد گرفته‌ایم است اما متاسفانه بطور کاملا دقیق بر روی نتیجه تاکید دارد و مسیری که طی کردیم را بررسی نمی کند. و میتوانیم پس از گذراندن آن بفهمیم نقطه‌ی ضعف و نقطه‌ی قوت ما ادامه مطلب…