مهدی درویشی

مرز اخلاق

مرز اخلاق در جنگ کجاست؟

باید بدونید نهایت جنگی که نگارنده حضور داشته در گذشته‌ی دور جنگ‌های صلیبی، ژنرال بود و چند سال پیش کلش آف کلنز و بعد کال آف دیوتی و الانم سی…

ادامه مطلب