مهدی درویشی

عشق

یکی برای نرسیدن

یکی برای نرسیدن

_ اگر قانونی باشد _ من فکر می‌کنم قانون جهان بر شدن هست یعنی رسیدن به خواسته‌ها. فرض کنید شما یک تارگت می‌گذارید و وقتی حاضر باشید هزینه‌ش رو بدید…

ادامه مطلب
تنها عشق می‌ماند..

تنها عشق می‌ماند…

گونه‌ی ما انسان‌ها سال‌های زیادی زندگی کرده انسان‌هایی قبل ما بودند و هستند که درگیر معنای زندگی و بقا بودندزندگی برای‌مان همه چی خواهد آورد فراری ساختگیِ دست انسان، خانه‌ای…

ادامه مطلب