مهدی درویشی

زبان نشانه ها

امتحان استقامت

یک: هفته‌ی پیش هدف اصلی سال ۹۹ رو که شاغل شدن تو زمینه‌ی اندروید بود رو خواستم بعد از گذشت یه ماه از سال عملی کنم، یکی از شرکت‌ها پیام…

ادامه مطلب