مهدی درویشی

دروغ

lie

مرثیه‌ای برای یک دروغ

وقتی کوچک‌تر بودم به انسان‌ها دقت می‌کردم به جزئی‌ترین حرکت و رفتارها. وقتی رفتار یک انسان رو می‌دیدم همیشه به این فکر می‌کردم چرا تلاشی برای شاد بودن نمی‌کند، چرا…

ادامه مطلب