مهدی درویشی

دانش

knowledge is power

سلاحی به نام دانش: دانش قدرت است!

اگر بیخیال داستان علم بهتر است یا ثروت بشیم چند وقتی هست به معنی جمله‌ی «دانش قدرت است» فکر می‌کنم، زمانی که به یک مسئله فکر می‌کنیم تمام چیزها رو…

ادامه مطلب