نوشته هایی از دل

انتظار

امروز با ماشین رفتم جایی همون جایی که دو میرفتم، منطقه‌ی دارکنس همیشه هم همونجا میرم اما مادرم منتظرم بود برگردم برای کاری، معمولا با سرعت زیاد میرم و میام گفته بود چرا دیر کردی؟ در صورتی که مثل قبل بود زمانش ! فکر کنم چون منتظر بود زمان رو بیشتر بخوانید...

توسط مهدی درویشی، قبل