مهدی درویشی

امید

من مهاجرم؛ از رویایی به رویای دیگر

اون زمان‌ها که سنم دو رقمی نشده بود دوست داشتم تهران باشم، علت خاصی هم نداشت یعنی درکی از علتش نداشتم اما این یک ویژن بود که تو ذهنم بود.…

ادامه مطلب
مغازه‌ی خودکشی

مغازه‌ی خودکشی: اگر در زندگی شکست خورده‌اید، لاقل در مرگتان موفق باشید.

اگر در زندگی شکست خورده‌اید، لاقل در مرگتان موفق باشید. این شعار مغازه‌ی خودکشی هست «اگر در زندگی شکست خوردید، لاقل در مرگتان موفق باشید»کتاب مغازه خودکشی نام کمدی سیاهی…

ادامه مطلب