مهدی درویشی

کاغذهای دوست‌ داشتنی

مغازه‌ی خودکشی

مغازه‌ی خودکشی: اگر در زندگی شکست خورده‌اید، لاقل در مرگتان موفق باشید.

اگر در زندگی شکست خورده‌اید، لاقل در مرگتان موفق باشید. این شعار مغازه‌ی خودکشی هست «اگر در زندگی شکست خوردید، لاقل در مرگتان موفق باشید»کتاب مغازه خودکشی نام کمدی سیاهی…

ادامه مطلب