مهدی درویشی

دسته‌بندی نشده

پرتاب فالکون ۹ توسط اسپیس‌ایکس و ناسا

از من راضی نباش، من راضیم یا موشک هم هوا کنیم ۹۳۰۰ ناراضی داریم.

ما انسان‌ها تو جوامع و محیط‌های مختلفی بزرگ می‌شیم، دیدگاه‌های مختلفی داریم و هر چند همه انسانیم و سیستم اصلی ما به یه صورت کار می‌کنه اما در طول زمان…

ادامه مطلب