مهدی درویشی

حکایت‌ و داستان‌ها

خر سواری ملانصرالدین و پسرش، حرف‌های رهگذران

خر سواری ملانصرالدین و پسرش، حرف‌های رهگذران

ملا و پسرش با یک الاغ از شهر خودشان بیرون آمدند. بیرون از شهر ملا پسرش را سوار الاغ کرد  و خودش پیاده به دنبال الاغ و پسرش راه افتاد…

ادامه مطلب