من همچنان زنده‌ام.

حدود یک هفته‌ای هست که نت قطع شده و همچنان قطع هست و برخلاف عموم این موضوع برای کوتاه مدت باعث خوشحالی من شده. از وقتی کدنویسی اندروید رو شروع کردم دور بودن از نت بی معنی و یک نوع رویای دست نیافتنی شده و انگار هیچوقت نمیشد مثل قبل ادامه مطلب…